Như có niềm tin mãnh liệt rằng giáo dục có sức mạnh bền vững nhất để thay đổi thế giới và biến nó thành một nơi tốt đẹp hơn cho nhân loại. Cô đã làm việc cho AIESEC – một tổ chức quốc tế được gần 5 năm. Sau khi tốt nghiệp Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia Việt Nam với bằng Cử nhân Văn chương, cô tiếp tục làm việc tại AIESEC tại Việt Nam với vai trò Phó Chủ tịch Dự án Xã hội. Ở đây, cô có cơ hội làm việc với các tổ chức phi chính phủ, tổ chức phi lợi nhuận khác, đặc biệt là các tổ chức giáo dục và học hỏi từ họ tầm nhìn về một thế giới hòa bình và phát triển, điều này đã góp phần tạo nên nền tảng niềm tin của cô. Vì vậy, cô mơ ước trở thành một phần của cuộc cách mạng thay đổi cộng đồng và thế giới mà cô đang sống, đồng thời hỗ trợ những đứa trẻ khác hoàn thành ước mơ của mình. Cô quyết định tham gia Giảng dạy vì Việt Nam để mang lại nền giáo dục chất lượng cho mọi trẻ em ở Việt Nam vì cô biết mọi trẻ em đều có tiềm năng và cơ hội bình đẳng để phát triển và xây dựng thế giới.

Trở thành
Nhà giáo dục tiên phong

Tham gia giảng dạy và đồng kiến tạo nền giáo dục hoàn thiện và công bằng cho mọi trẻ em Việt Nam

Đóng góp
tạo tác động

Với mỗi 300.000đ bạn sẽ giúp 1 em học sinh ở vùng biên giới, khó khăn được học tiếng Anh, STEM và Giáo dục khởi nghiệp trong 1 tháng

Hợp tác
phát triển cộng đồng

Đồng hành cùng các chương trình hướng đến mục tiêu phát triển giáo dục và thực hiện các chương trình CSR cho cộng đồng

Phát triển
sự nghiệp

Ứng tuyển các vị trí tại Giảng dạy vì Việt Nam để phát triển sự nghiệp và cùng tạo tác động tích cực cho nền giáo dục nước nhà