Chuyên ngành: Quan hệ quốc tế, Trường đại học: Học viện Báo chí và Tuyên truyền “Giáo dục là nhìn cuộc sống như một toàn thể nguyên vẹn”- J.Krishnamurt Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi đã có một khoảng thời gian là việc tại một tổ chức phi lợi nhuận và có cơ hội được gặp gỡ những người tới nhiều vùng miền, ngành nghề, khác nhau. Tôi nhận ra rằng giáo dục là thứ giúp chúng ta xóa mờ những khoảng cách, ranh giới và giúp mỗi người được sống tự do theo cách mà mình mong muốn. Đến với Teach for Viet Nam không phải vì một sự tình cờ, tôi tin rằng ở đây tôi có đủ tự tin để thực hiện “cú rẽ” tới giáo dục và đồng hành cùng các em học sinh ở khu vực nông thôn.

Trở thành
Nhà giáo dục tiên phong

Tham gia giảng dạy và đồng kiến tạo nền giáo dục hoàn thiện và công bằng cho mọi trẻ em Việt Nam

Đóng góp
tạo tác động

Với mỗi 300.000đ bạn sẽ giúp 1 em học sinh ở vùng biên giới, khó khăn được học tiếng Anh, STEM và Giáo dục khởi nghiệp trong 1 tháng

Hợp tác
phát triển cộng đồng

Đồng hành cùng các chương trình hướng đến mục tiêu phát triển giáo dục và thực hiện các chương trình CSR cho cộng đồng

Phát triển
sự nghiệp

Ứng tuyển các vị trí tại Giảng dạy vì Việt Nam để phát triển sự nghiệp và cùng tạo tác động tích cực cho nền giáo dục nước nhà