Cử nhân Ngành Tiếng Anh Thương Mại Đại học Kinh tế Tp.HCM

Có rất nhiều lý do dẫn tới quyết định đi cùng giáo dục và sau đó là TFV, nhưng phần lớn là vì hai đứa cháu gái nhỏ của mình. Mình muốn thật sự hiểu thế nào là giáo dục chân thành và tử tế, để từ đó mang tư duy ấy tương tác với hai cháu của mình. Và ở TFV, mình chọn làm thầy, thế nên mục tiêu của mình là làm trò cười. Hehe.

Trở thành
Nhà giáo dục tiên phong

Tham gia giảng dạy và đồng kiến tạo nền giáo dục hoàn thiện và công bằng cho mọi trẻ em Việt Nam

Đóng góp
tạo tác động

Với mỗi 300.000đ bạn sẽ giúp 1 em học sinh ở vùng biên giới, khó khăn được học tiếng Anh, STEM và Giáo dục khởi nghiệp trong 1 tháng

Hợp tác
phát triển cộng đồng

Đồng hành cùng các chương trình hướng đến mục tiêu phát triển giáo dục và thực hiện các chương trình CSR cho cộng đồng

Phát triển
sự nghiệp

Ứng tuyển các vị trí tại Giảng dạy vì Việt Nam để phát triển sự nghiệp và cùng tạo tác động tích cực cho nền giáo dục nước nhà