Tôi tốt nghiệp Cử nhân ngành Sinh Học từ Đại học Khoa Học Tự Nhiên Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi đã tham gia các hoạt động tập huấn và hướng dẫn cho đội ngũ nghiên cứu về các quy trình và phương pháp nghiên cứu. Đồng thời, tôi cũng thực hiện các công việc giám sát và đánh giá kết quả của nhiều dự án nghiên cứu, không chỉ tại Đơn Vị Nghiên Cứu Lâm Sàng Đại Học Oxford mà còn tại Công ty Dược AstraZeneca Việt Nam.

Ngoài các kinh nghiệm ở trên, tôi cũng có thời gian làm việc trong lĩnh vực phục hồi chức năng và giáo dục ban đầu cho trẻ em khuyết tật tại tỉnh Quảng Nam. Tôi cũng đã tham gia tổ chức các chương trình tập huấn ngắn hạn về an toàn lao động và chăm sóc sức khỏe cho lực lượng thu gom rác phi chính thức tại thành phố Đà Nẵng.

Tôi có niềm đam mê và mong muốn đóng góp cho cộng đồng thông qua việc đồng hành cùng TFV. Tôi hướng tới mục tiêu xây dựng một nền giáo dục công bằng và cam kết rằng mọi trẻ em, bất kể hoàn cảnh xuất thân, đều có khả năng đạt được thành công.

Trở thành
Nhà giáo dục tiên phong

Tham gia giảng dạy và đồng kiến tạo nền giáo dục hoàn thiện và công bằng cho mọi trẻ em Việt Nam

Đóng góp
tạo tác động

Với mỗi 300.000đ bạn sẽ giúp 1 em học sinh ở vùng biên giới, khó khăn được học tiếng Anh, STEM và Giáo dục khởi nghiệp trong 1 tháng

Hợp tác
phát triển cộng đồng

Đồng hành cùng các chương trình hướng đến mục tiêu phát triển giáo dục và thực hiện các chương trình CSR cho cộng đồng

Phát triển
sự nghiệp

Ứng tuyển các vị trí tại Giảng dạy vì Việt Nam để phát triển sự nghiệp và cùng tạo tác động tích cực cho nền giáo dục nước nhà