Thạc sĩ Quản trị Kinh Doanh, Đại học Sheffield Hallam, Vương quốc Anh Thành viên Viện Quản lý Công chứng Anh (CMI) Từng là Chuyên viên Tư vấn Doanh nghiệp và Chuyên viên Phát triển Quỹ tại Quỹ Groundwork South Yorkshire, Vương quốc Anh và có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, kế toán, kiểm toán, tài chính và đầu tư tại KPMG và VPBS.

Trang tin rằng giáo dục đúng đắn là con đường ngắn nhất để khơi dậy tiềm năng của trẻ em và mọi người, từ đó làm đòn bẩy cho kinh tế phát triển cũng như tạo ra sự thay đổi thực sự cho xã hội.

Trở thành
Nhà giáo dục tiên phong

Tham gia giảng dạy và đồng kiến tạo nền giáo dục hoàn thiện và công bằng cho mọi trẻ em Việt Nam

Đóng góp
tạo tác động

Với mỗi 300.000đ bạn sẽ giúp 1 em học sinh ở vùng biên giới, khó khăn được học tiếng Anh, STEM và Giáo dục khởi nghiệp trong 1 tháng

Hợp tác
phát triển cộng đồng

Đồng hành cùng các chương trình hướng đến mục tiêu phát triển giáo dục và thực hiện các chương trình CSR cho cộng đồng

Phát triển
sự nghiệp

Ứng tuyển các vị trí tại Giảng dạy vì Việt Nam để phát triển sự nghiệp và cùng tạo tác động tích cực cho nền giáo dục nước nhà