Cử nhân Khoa học Hóa học, Đại học Sư phạm Đà Nẵng. Trở thành một sinh viên giáo dục, tham gia vào các hoạt động tình nguyện, đến những nơi giáo dục vô cùng khó khăn, nhìn thấy con đường chông chênh của các em hàng ngày đến trường, lắng nghe giấc mơ của các em. Những khoảnh khắc nhắc nhở mình làm thế nào để mang đến một giáo dục bình đẳng cho tất cả học sinh, tạo ra một hệ sinh thái giáo dục bền vững nơi mà học sinh được phát triển toàn diện. Trở thành một fellow của Giảng dạy vì Việt Nam sẽ giúp mình hiện thực ước mơ của mình khi đến với tầm nhìn và sứ mệnh của tổ chức. Đối với tôi, tuổi trẻ thực sự sẽ có ý nghĩa khi có nguyện vọng tiếp tục, một nơi để dành hết mình vì “Tuổi trẻ không có lần hai.”

Trở thành
Nhà giáo dục tiên phong

Tham gia giảng dạy và đồng kiến tạo nền giáo dục hoàn thiện và công bằng cho mọi trẻ em Việt Nam

Đóng góp
tạo tác động

Với mỗi 300.000đ bạn sẽ giúp 1 em học sinh ở vùng biên giới, khó khăn được học tiếng Anh, STEM và Giáo dục khởi nghiệp trong 1 tháng

Hợp tác
phát triển cộng đồng

Đồng hành cùng các chương trình hướng đến mục tiêu phát triển giáo dục và thực hiện các chương trình CSR cho cộng đồng

Phát triển
sự nghiệp

Ứng tuyển các vị trí tại Giảng dạy vì Việt Nam để phát triển sự nghiệp và cùng tạo tác động tích cực cho nền giáo dục nước nhà