Thực chất mình không biết rõ hành trình 2 năm sắp tới sẽ khó khăn, thử thách như thế nào? Nhưng mình sẽ luôn cố gắng hoàn thiện và phát triển bản thân hơn nữa, không chỉ vì mình mà còn vì chính các em học sinh sống vô tư với nhiều hoài bão. Mình hy vọng rằng bản thân và đồng đội sẽ luôn yêu thương, đồng hành cùng nhau trên hành trình mang nền giáo dục công bằng đến với trẻ em trên khắp vùng miền ở Việt Nam.

Trở thành
Nhà giáo dục tiên phong

Tham gia giảng dạy và đồng kiến tạo nền giáo dục hoàn thiện và công bằng cho mọi trẻ em Việt Nam

Đóng góp
tạo tác động

Với mỗi 300.000đ bạn sẽ giúp 1 em học sinh ở vùng biên giới, khó khăn được học tiếng Anh, STEM và Giáo dục khởi nghiệp trong 1 tháng

Hợp tác
phát triển cộng đồng

Đồng hành cùng các chương trình hướng đến mục tiêu phát triển giáo dục và thực hiện các chương trình CSR cho cộng đồng

Phát triển
sự nghiệp

Ứng tuyển các vị trí tại Giảng dạy vì Việt Nam để phát triển sự nghiệp và cùng tạo tác động tích cực cho nền giáo dục nước nhà