Mình luôn tin vào tiềm năng của trẻ em và giáo viên là những người có thể giúp nuôi dưỡng những hạt giống tích cực này trong bộ não và trong trái tim các em. Công tác với tư cách là một fellow tại Giảng dạy vì Việt Nam đến cho mình cơ hội tìm hiểu học sinh của mình giỏi về điều gì, điều gì các em quan tâm, hoặc họ quan tâm đến điều gì, điều gì các em thích thú để rồi phát huy tiềm năng của bản thân bởi vì mình tin rằng điều đó có thể giúp các em thay đổi cuộc sống của chính mình.

Trở thành
Nhà giáo dục tiên phong

Tham gia giảng dạy và đồng kiến tạo nền giáo dục hoàn thiện và công bằng cho mọi trẻ em Việt Nam

Đóng góp
tạo tác động

Với mỗi 300.000đ bạn sẽ giúp 1 em học sinh ở vùng biên giới, khó khăn được học tiếng Anh, STEM và Giáo dục khởi nghiệp trong 1 tháng

Hợp tác
phát triển cộng đồng

Đồng hành cùng các chương trình hướng đến mục tiêu phát triển giáo dục và thực hiện các chương trình CSR cho cộng đồng

Phát triển
sự nghiệp

Ứng tuyển các vị trí tại Giảng dạy vì Việt Nam để phát triển sự nghiệp và cùng tạo tác động tích cực cho nền giáo dục nước nhà