Chuyên ngành: Kinh tế Quốc tế. Trường Đại học: Đại học Kinh tế và Luật. Trích dẫn: “Khi chúng ta thuyết phục một đứa trẻ, bất cứ đứa trẻ nào, bước qua bậc thềm ấy, bậc thềm màu nhiệm dẫn vào thư viện, ta thay đổi cuộc sống của nó mãi mãi, theo cách tốt đẹp hơn.” Đối với mình, không có điều gì quan trọng hơn trong cuộc sống của một người hơn là tình yêu với việc học hỏi và phát triển. Vì thế, mọi việc mình làm đều nhằm truyền cảm hứng cho điều đó. Đó là một la bàn hướng dẫn mình trong mọi quyết định, kể cả việc lựa chọn công việc. Mình từng là một người hướng dẫn trong một chương trình dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong công việc đầu tiên, sau đó chuyển sang công việc giảng dạy vào năm 2017. Sau 3 năm làm việc tại nhiều trung tâm, mình quyết định tìm một nơi mà mình có thể tạo ra nhiều ảnh hưởng tích cực hơn đối với trẻ em. Hành trình học bổng này đã mang đến cho mình cơ hội quý báu để làm việc với trẻ em tại các trường công, điều mà mình không thể trải nghiệm nếu không tham gia hành trình này. Và ngay khi tôi đứng trước lớp học, mình nhận ra rằng không chỉ là điều tôi hy vọng mang đến cho học sinh của mình, mà đây cũng là môi trường hoàn hảo cho tôi tiếp tục học hỏi và phát triển.

Trở thành
Nhà giáo dục tiên phong

Tham gia giảng dạy và đồng kiến tạo nền giáo dục hoàn thiện và công bằng cho mọi trẻ em Việt Nam

Đóng góp
tạo tác động

Với mỗi 300.000đ bạn sẽ giúp 1 em học sinh ở vùng biên giới, khó khăn được học tiếng Anh, STEM và Giáo dục khởi nghiệp trong 1 tháng

Hợp tác
phát triển cộng đồng

Đồng hành cùng các chương trình hướng đến mục tiêu phát triển giáo dục và thực hiện các chương trình CSR cho cộng đồng

Phát triển
sự nghiệp

Ứng tuyển các vị trí tại Giảng dạy vì Việt Nam để phát triển sự nghiệp và cùng tạo tác động tích cực cho nền giáo dục nước nhà