“Tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, Đại học Kinh tế TP.HCM, những con đường nghề nghiệp mình đã đi qua luôn không đáp ứng được động lực cá nhân của mình, đó là làm việc để mọi người cùng nhau chia sẻ cuộc sống hạnh phúc hơn. Hạnh phúc bắt nguồn từ con người. Với hành trình 2 năm tại Teach For Vietnam, mình mong muốn để lại dấu ấn với các em học sinh rằng các em luôn có rất nhiều lựa chọn trong cuộc sống và hạnh phúc cũng là một lựa chọn.”

Trở thành
Nhà giáo dục tiên phong

Tham gia giảng dạy và đồng kiến tạo nền giáo dục hoàn thiện và công bằng cho mọi trẻ em Việt Nam

Đóng góp
tạo tác động

Với mỗi 300.000đ bạn sẽ giúp 1 em học sinh ở vùng biên giới, khó khăn được học tiếng Anh, STEM và Giáo dục khởi nghiệp trong 1 tháng

Hợp tác
phát triển cộng đồng

Đồng hành cùng các chương trình hướng đến mục tiêu phát triển giáo dục và thực hiện các chương trình CSR cho cộng đồng

Phát triển
sự nghiệp

Ứng tuyển các vị trí tại Giảng dạy vì Việt Nam để phát triển sự nghiệp và cùng tạo tác động tích cực cho nền giáo dục nước nhà