Với mình, một người tiên phong là người đi đầu, mở đường cho những người sau. Do đó, một Nhà giáo dục tiên phong sẽ là người mở đường trong cả lớp học và trong môi trường bên ngoài. Trong lớp học, mình sẽ mở ra các phương pháp dạy học, các cách tổ chức hoạt động mới giúp học sinh học tập hiệu quả hơn. Ngoài lớp học, mình sẽ là người khởi xướng các dự án và kêu gọi sự tham gia của các bên liên quan cộng đồng.

Trở thành
Nhà giáo dục tiên phong

Tham gia giảng dạy và đồng kiến tạo nền giáo dục hoàn thiện và công bằng cho mọi trẻ em Việt Nam

Đóng góp
tạo tác động

Với mỗi 300.000đ bạn sẽ giúp 1 em học sinh ở vùng biên giới, khó khăn được học tiếng Anh, STEM và Giáo dục khởi nghiệp trong 1 tháng

Hợp tác
phát triển cộng đồng

Đồng hành cùng các chương trình hướng đến mục tiêu phát triển giáo dục và thực hiện các chương trình CSR cho cộng đồng

Phát triển
sự nghiệp

Ứng tuyển các vị trí tại Giảng dạy vì Việt Nam để phát triển sự nghiệp và cùng tạo tác động tích cực cho nền giáo dục nước nhà