Cô Phạm Thị Hương nhận bẳng tiến sỹ ngành đảm bảo và kiểm định chất lượng tại Đại học Victoria, New Zealand năm 2014, Sau Tiến sỹ của chương trình học giả Fulbright tại SACSCOC – Hiệp hội kiểm định vùng Nam Hoa Kỳ năm 2018. Hiện cô Phạm Thị Hương là Giám đốc Trung tâm Đánh giá và Kiểm định Giáo dục, và Quan hệ Quốc tế thuộc Viện Nghiên cứu Giáo dục (IER) tại Trường ĐH Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh. Cô ấy cũng có giấy phép hành nghề Kiểm định viên Chất lượng giáo dục cấp bởi Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng. Cô là đánh giá viên ngoài của nhiều chương trình đánh giá ngoài cấp trường và cấp chương trình đào tạo thuộc Trường Đại học. Mối quan tâm của cô bao gồm đảm bảo chất lượng bên trong và bên ngoài, văn hóa chất lượng giáo dục đại học, phát triển và đánh giá chương trình, quốc tế hóa giáo dục, quản trị và điều hành giáo dục đại học và đánh giá dựa trên năng lực.

Trở thành
Nhà giáo dục tiên phong

Tham gia giảng dạy và đồng kiến tạo nền giáo dục hoàn thiện và công bằng cho mọi trẻ em Việt Nam

Đóng góp
tạo tác động

Với mỗi 300.000đ bạn sẽ giúp 1 em học sinh ở vùng biên giới, khó khăn được học tiếng Anh, STEM và Giáo dục khởi nghiệp trong 1 tháng

Hợp tác
phát triển cộng đồng

Đồng hành cùng các chương trình hướng đến mục tiêu phát triển giáo dục và thực hiện các chương trình CSR cho cộng đồng

Phát triển
sự nghiệp

Ứng tuyển các vị trí tại Giảng dạy vì Việt Nam để phát triển sự nghiệp và cùng tạo tác động tích cực cho nền giáo dục nước nhà