Chuyên ngành: Kinh tế Quốc tế. Trường Đại học: Đại học Ngoại Thương. Trích dẫn: ‘Kết quả cao nhất của giáo dục là sự khoan dung.’ Sau một thời gian dài quan sát và suy nghĩ về bản thân, mình nhận ra ý nghĩa của cuộc sống của mình là đóng góp vào việc xây dựng Giáo dục Việt Nam, nơi nuôi dưỡng sự phát triển toàn diện và tự do cho mọi người. Nói cách khác, họ có thể kết nối với chính mình, với người khác, đưa ra quyết định một cách độc lập, liên tục thách thức tư duy của mình và tôn trọng sự đa dạng. Để đạt được điều đó, giáo dục cần giúp học sinh phát triển tư duy, học hỏi kỹ năng xã hội – tâm lý (SEL) và hình thành bản sắc của các em. Trường học và gia đình cần trở thành môi trường an toàn để học sinh có thể tự do khám phá thách thức mới, trải nghiệm thất bại, tự tin nói lên quan điểm của mình, có nhận thức về bản thân, lựa chọn con người mình muốn trở thành và quyết tâm đạt được mục tiêu trong cuộc sống. Hơn nữa, mình muốn gây ảnh hưởng đến học sinh bằng cách làm việc tại các trường công, hợp tác với chính quyền địa phương và sống trong cộng đồng của chính các em. Kết quả là, mình đã tham gia LDF như là bước đầu tiên để thực hiện hành trình của mình với giáo dục.

Trở thành
Nhà giáo dục tiên phong

Tham gia giảng dạy và đồng kiến tạo nền giáo dục hoàn thiện và công bằng cho mọi trẻ em Việt Nam

Đóng góp
tạo tác động

Với mỗi 300.000đ bạn sẽ giúp 1 em học sinh ở vùng biên giới, khó khăn được học tiếng Anh, STEM và Giáo dục khởi nghiệp trong 1 tháng

Hợp tác
phát triển cộng đồng

Đồng hành cùng các chương trình hướng đến mục tiêu phát triển giáo dục và thực hiện các chương trình CSR cho cộng đồng

Phát triển
sự nghiệp

Ứng tuyển các vị trí tại Giảng dạy vì Việt Nam để phát triển sự nghiệp và cùng tạo tác động tích cực cho nền giáo dục nước nhà