Mình đã làm việc trong lĩnh vực Giáo dục hơn 5 năm kể từ khi tôi là sinh viên năm thứ 2 Đại học Kinh tế Quốc dân, Cử nhân Quản trị Kinh doanh Thương mại. Trong khoảng thời gian đó, mình nhận ra dù sinh ra có điều kiện hay không thì nhiều trẻ em Việt Nam vẫn bị thiệt thòi. Mình còn nhớ có một bạn nam trong lớp có bố làm bảo vệ cho tòa nhà nơi mình làm việc. Một ngày nọ, một người bạn cùng lớp biết được công việc của bố cậu ấy và bắt đầu chê cười cậu. Cậu bé kia chỉ vào mặt cười: “Bố mày chỉ là nhân viên bảo vệ thôi. Mày không nên ở đây”. Lời nói vô tình thô lỗ của cậu bé kia đã khiến mình chợt nhận ra: Trường học ở Việt Nam dạy cho học sinh kiến thức nhưng không dạy cho các em lòng nhân ái. Mình trăn trở làm cách nào để nâng cao nhận thức của cộng đồng đối với những thực tế này và làm thế nào để xóa bỏ định kiến rằng học tiếng Anh và tiếp cận các phương pháp giảng dạy hiện đại là đặc quyền của trẻ em thành thị. Và đó chính là câu chuyện về cách mình biết đến Giảng dạy vì Việt Nam.

Trở thành
Nhà giáo dục tiên phong

Tham gia giảng dạy và đồng kiến tạo nền giáo dục hoàn thiện và công bằng cho mọi trẻ em Việt Nam

Đóng góp
tạo tác động

Với mỗi 300.000đ bạn sẽ giúp 1 em học sinh ở vùng biên giới, khó khăn được học tiếng Anh, STEM và Giáo dục khởi nghiệp trong 1 tháng

Hợp tác
phát triển cộng đồng

Đồng hành cùng các chương trình hướng đến mục tiêu phát triển giáo dục và thực hiện các chương trình CSR cho cộng đồng

Phát triển
sự nghiệp

Ứng tuyển các vị trí tại Giảng dạy vì Việt Nam để phát triển sự nghiệp và cùng tạo tác động tích cực cho nền giáo dục nước nhà