Mình tốt nghiệp ngành Luật Thương mại Quốc tế tại Đại học Luật Hà Nội, với 1 năm kinh nghiệm làm việc tại một tổ chức phi chính phủ tập trung vào phát triển thanh niên (CSDS). Cơ hội tiếp xúc với trẻ em có hoàn cảnh khác nhau trong quá khứ khiến mình nghĩ rằng mỗi đứa trẻ là một món quà với những tiềm năng khác nhau và sẽ phát triển mạnh mẽ khi được nuôi dưỡng trong những điều kiện thích hợp. Ngoài ra, mình tin rằng giáo dục là công cụ hiệu quả và bền vững nhất để giải quyết các vấn đề xã hội. Do đó, mình đã chọn tham gia hành trình cùng Giảng dạy vì Việt Nam để trở thành một phần trong môi trường thích hợp nuôi dưỡng tiềm năng của học sinh, cũng là cách để đóng góp cho xã hội.

Trở thành
Nhà giáo dục tiên phong

Tham gia giảng dạy và đồng kiến tạo nền giáo dục hoàn thiện và công bằng cho mọi trẻ em Việt Nam

Đóng góp
tạo tác động

Với mỗi 300.000đ bạn sẽ giúp 1 em học sinh ở vùng biên giới, khó khăn được học tiếng Anh, STEM và Giáo dục khởi nghiệp trong 1 tháng

Hợp tác
phát triển cộng đồng

Đồng hành cùng các chương trình hướng đến mục tiêu phát triển giáo dục và thực hiện các chương trình CSR cho cộng đồng

Phát triển
sự nghiệp

Ứng tuyển các vị trí tại Giảng dạy vì Việt Nam để phát triển sự nghiệp và cùng tạo tác động tích cực cho nền giáo dục nước nhà