Dường như nhiều người nói về cải cách giáo dục, cuộc cách mạng và những điều tương tự, nhưng không nhiều người thực sự nắm lấy cơ hội hoặc tìm kiếm con đường để biến điều đó thành hiện thực. Mình tin rằng ‘mọi thay đổi lớn trong thế giới đều xảy ra vì có người thực sự muốn nó, học về nó và cố gắng hết sức để biến nó thành hiện thực’. Thật tuyệt vời khi được là một phần của Giảng dạy vì Việt Nam, nơi hội tụ những người có cùng một mong muốn “một nền giáo dục chất lượng”. Với sự tác hợp từ nhiều phía : chính quyền địa phương, trường học, giáo viên và học sinh,… chúng ta biết rằng chúng ta không đơn độc trên hành trình này.

Trở thành
Nhà giáo dục tiên phong

Tham gia giảng dạy và đồng kiến tạo nền giáo dục hoàn thiện và công bằng cho mọi trẻ em Việt Nam

Đóng góp
tạo tác động

Với mỗi 300.000đ bạn sẽ giúp 1 em học sinh ở vùng biên giới, khó khăn được học tiếng Anh, STEM và Giáo dục khởi nghiệp trong 1 tháng

Hợp tác
phát triển cộng đồng

Đồng hành cùng các chương trình hướng đến mục tiêu phát triển giáo dục và thực hiện các chương trình CSR cho cộng đồng

Phát triển
sự nghiệp

Ứng tuyển các vị trí tại Giảng dạy vì Việt Nam để phát triển sự nghiệp và cùng tạo tác động tích cực cho nền giáo dục nước nhà