Chuyên ngành: Truyền thông Đa phương tiện, Viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Trích dẫn: ‘Giáo dục là vũ khí mạnh nhất mà bạn có thể dùng để thay đổi thế giới.’ Trước khi trở thành một giáo viên STEM tại Giảng dạy vì Việt Nam, mình đã làm việc tại một trường tư thục. Làm việc trong môi trường linh hoạt và sôi động đó, tôi có cơ hội tiếp cận với những quan điểm giáo dục hiện đại và phương pháp giảng dạy tiên tiến. Các em học sinh tại đây được khuyến khích và hỗ trợ nói lên tiếng nói của mình, được trang bị những kỹ năng cần thiết và định hướng cho tương lai. Mình nhận ra có thể có sự chênh lệch không nhỏ giữa hệ thống giáo dục tư và công, giữa học sinh ở thành phố và nông thôn. Một là học tập lấy học sinh làm trung tâm và hai là học tập lấy giáo viên làm trung tâm. Làm thế nào để mình thu hẹp khoảng cách đó? Rồi, tôi biết đến Giảng dạy vì Việt Nam. Và như bạn thấy, bây giờ tôi là một fellow ở nơi đây.

Trở thành
Nhà giáo dục tiên phong

Tham gia giảng dạy và đồng kiến tạo nền giáo dục hoàn thiện và công bằng cho mọi trẻ em Việt Nam

Đóng góp
tạo tác động

Với mỗi 300.000đ bạn sẽ giúp 1 em học sinh ở vùng biên giới, khó khăn được học tiếng Anh, STEM và Giáo dục khởi nghiệp trong 1 tháng

Hợp tác
phát triển cộng đồng

Đồng hành cùng các chương trình hướng đến mục tiêu phát triển giáo dục và thực hiện các chương trình CSR cho cộng đồng

Phát triển
sự nghiệp

Ứng tuyển các vị trí tại Giảng dạy vì Việt Nam để phát triển sự nghiệp và cùng tạo tác động tích cực cho nền giáo dục nước nhà