Cử nhân Truyền thông Đa phương tiện – Viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Nhà giáo dục tiên phong Teach For Viet Nam – Thế hệ thứ 4, bộ môn STEM

Quỳnh tin “Giáo dục là vũ khí mạnh mẽ nhất mà bạn có thể sử dụng để thay đổi thế giới”

Quỳnh đã làm việc tại một trường tư. Làm việc trong môi trường linh hoạt và sôi động đó, Quỳnh có cơ hội tiếp cận các quan điểm giáo dục hiện đại và phương pháp giảng dạy mới nhất. Học sinh ở đó được khuyến khích và hỗ trợ để bày tỏ ý kiến, được trang bị những kỹ năng cần thiết để định hình cho tương lai. Quỳnh nhận ra có thể có một khoảng cách không nhỏ giữa hệ thống giáo dục tư và công, giữa học sinh ở thành thị và nông thôn. Làm thế nào để có thể đóng góp để thu hẹp khoảng cách? Sau đó, Quỳnh biết đến Teach for Viet Nam.

Trở thành
Nhà giáo dục tiên phong

Tham gia giảng dạy và đồng kiến tạo nền giáo dục hoàn thiện và công bằng cho mọi trẻ em Việt Nam

Đóng góp
tạo tác động

Với mỗi 300.000đ bạn sẽ giúp 1 em học sinh ở vùng biên giới, khó khăn được học tiếng Anh, STEM và Giáo dục khởi nghiệp trong 1 tháng

Hợp tác
phát triển cộng đồng

Đồng hành cùng các chương trình hướng đến mục tiêu phát triển giáo dục và thực hiện các chương trình CSR cho cộng đồng

Phát triển
sự nghiệp

Ứng tuyển các vị trí tại Giảng dạy vì Việt Nam để phát triển sự nghiệp và cùng tạo tác động tích cực cho nền giáo dục nước nhà