Bằng Cử nhân Sinh học Ứng dụng, Đại học Khoa học Tự nhiên, TP.HCM. Mình tin rằng giáo dục có thể làm cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng ta, dù nhiều hay ít, đều có thể nhìn thấy những vấn đề hiện tại trong giáo dục Việt Nam ngày nay. Nhưng chúng ta không có can đảm hoặc không biết cách bước ra khỏi vùng an toàn của mình để đóng góp vào một giáo dục hoàn thiện. Trở thành một fellow của Giảng dạy vì Việt Nam, mình muốn phá vỡ vùng an toàn của bản thân, từ đó tìm thấy niềm vui thực sự trong công việc và cuộc sống. Mình hy vọng đóng góp một phần nhỏ trong hành trình thay đổi giáo dục tại Việt Nam.

Trở thành
Nhà giáo dục tiên phong

Tham gia giảng dạy và đồng kiến tạo nền giáo dục hoàn thiện và công bằng cho mọi trẻ em Việt Nam

Đóng góp
tạo tác động

Với mỗi 300.000đ bạn sẽ giúp 1 em học sinh ở vùng biên giới, khó khăn được học tiếng Anh, STEM và Giáo dục khởi nghiệp trong 1 tháng

Hợp tác
phát triển cộng đồng

Đồng hành cùng các chương trình hướng đến mục tiêu phát triển giáo dục và thực hiện các chương trình CSR cho cộng đồng

Phát triển
sự nghiệp

Ứng tuyển các vị trí tại Giảng dạy vì Việt Nam để phát triển sự nghiệp và cùng tạo tác động tích cực cho nền giáo dục nước nhà