Chuyên ngành: Tiếng Đức, Đại học Hà Nội Được có cơ hội sống và học tập tại Hà Nội, tôi nhận ra mình may mắn khi được tiếp cận với nền giáo dục đầy đủ. Khi dành một năm nghỉ việc để dạy những bạn học sinh ở vùng quê, tôi nhận thấy các bạn có ít cơ hội để được học và được trải nghiệm nhiều như học sinh thành phố. Tôi nghĩ chương trình LDF của TFV sẽ là bước đầu tiên để tôi thực hiện mong muốn có thể mang đến những niềm vui cho các bạn học sinh, cơ hội bình đẳng trong giáo dục cho các bạn dù các bạn ở đâu, hoàn cảnh thế nào.

Trở thành
Nhà giáo dục tiên phong

Tham gia giảng dạy và đồng kiến tạo nền giáo dục hoàn thiện và công bằng cho mọi trẻ em Việt Nam

Đóng góp
tạo tác động

Với mỗi 300.000đ bạn sẽ giúp 1 em học sinh ở vùng biên giới, khó khăn được học tiếng Anh, STEM và Giáo dục khởi nghiệp trong 1 tháng

Hợp tác
phát triển cộng đồng

Đồng hành cùng các chương trình hướng đến mục tiêu phát triển giáo dục và thực hiện các chương trình CSR cho cộng đồng

Phát triển
sự nghiệp

Ứng tuyển các vị trí tại Giảng dạy vì Việt Nam để phát triển sự nghiệp và cùng tạo tác động tích cực cho nền giáo dục nước nhà