Chuyên ngành: Triết học (Thạc sĩ, Vanderbilt University), Tâm lý (Cử nhân, Providence College) Tôi không nghĩ là mình đã làm hay học được gì nhiều, mà chỉ là việc học là rất rộng lớn. Đôi khi, chỉ là ngồi nghe câu chuyện của mọi người, tôi thấy có nhiều thứ mình chưa biết và có lúc cảm thấy thật khó vì có lẽ, kho tàng trải nghiệm của mình vẫn còn nhỏ, chưa đủ lớn để dám chắc điều gì, rằng mình hiểu ra sao và có thể chỉ dẫn được gì không. Nhưng càng như vậy, tôi biết mình vẫn phải quan sát, vẫn học, và trải nghiệm để mong rằng, mình sẽ học được cách trân trọng cả gian khó, nỗi đau, và niềm vui nằm trong mỗi câu chuyện ấy, để tiếp tục cố gắng lớn lên: câu chuyện của học sinh, của những người mà mình sẽ gặp.

Trở thành
Nhà giáo dục tiên phong

Tham gia giảng dạy và đồng kiến tạo nền giáo dục hoàn thiện và công bằng cho mọi trẻ em Việt Nam

Đóng góp
tạo tác động

Với mỗi 300.000đ bạn sẽ giúp 1 em học sinh ở vùng biên giới, khó khăn được học tiếng Anh, STEM và Giáo dục khởi nghiệp trong 1 tháng

Hợp tác
phát triển cộng đồng

Đồng hành cùng các chương trình hướng đến mục tiêu phát triển giáo dục và thực hiện các chương trình CSR cho cộng đồng

Phát triển
sự nghiệp

Ứng tuyển các vị trí tại Giảng dạy vì Việt Nam để phát triển sự nghiệp và cùng tạo tác động tích cực cho nền giáo dục nước nhà