Chuyên ngành: Kinh tế quốc tế. Trường Đại học: Đại học Kinh tế Đà Nẵng. Mình đã có cơ hội tham gia vào một tổ chức phi lợi nhuận và thử sức ở nhiều vị trí liên quan đến phát triển nhân tài. Thời gian đó đã cho thấy với mình rằng giáo dục đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển con người. Trong suốt khoảng thời gian đó, tất cả những trải nghiệm tập trung đã khiến mình nhận ra rằng sự phát triển con người chính là mong muốn của tôi. Sau khi tốt nghiệp, mình đã thử sức ở một số vị trí trong môi trường kinh doanh để tìm ra tiếng nói thực sự bên trong của chính mình. Khoảng thời gian một lần nữa chứng minh tiếng nói của riêng mình vẫn là sự trưởng thành của con người và giáo dục vẫn đóng vai trò thiết yếu và là con đường tốt nhất để mình hoàn thành sứ mệnh của bản thân. Vì vậy, bây giờ, mình tham gia Giảng dạy vì Việt Nam như là bước đầu tiên trên con đường mới của mình.

Trở thành
Nhà giáo dục tiên phong

Tham gia giảng dạy và đồng kiến tạo nền giáo dục hoàn thiện và công bằng cho mọi trẻ em Việt Nam

Đóng góp
tạo tác động

Với mỗi 300.000đ bạn sẽ giúp 1 em học sinh ở vùng biên giới, khó khăn được học tiếng Anh, STEM và Giáo dục khởi nghiệp trong 1 tháng

Hợp tác
phát triển cộng đồng

Đồng hành cùng các chương trình hướng đến mục tiêu phát triển giáo dục và thực hiện các chương trình CSR cho cộng đồng

Phát triển
sự nghiệp

Ứng tuyển các vị trí tại Giảng dạy vì Việt Nam để phát triển sự nghiệp và cùng tạo tác động tích cực cho nền giáo dục nước nhà