Bằng cử nhân Ngữ văn Anh (Giáo viên) – Trường Đại học Vinh. ‘Bạn không thể dạy một người bất cứ điều gì, bạn chỉ có thể giúp họ tìm thấy thứ đó trong chính họ.’ – Galileo Mình tin rằng trên hành trình cùng TFV và tất cả các bạn, chúng ta sẽ cùng xây dựng một thế giới nơi trẻ em có thể sống và phát triển theo tiềm năng của mình.

Trở thành
Nhà giáo dục tiên phong

Tham gia giảng dạy và đồng kiến tạo nền giáo dục hoàn thiện và công bằng cho mọi trẻ em Việt Nam

Đóng góp
tạo tác động

Với mỗi 300.000đ bạn sẽ giúp 1 em học sinh ở vùng biên giới, khó khăn được học tiếng Anh, STEM và Giáo dục khởi nghiệp trong 1 tháng

Hợp tác
phát triển cộng đồng

Đồng hành cùng các chương trình hướng đến mục tiêu phát triển giáo dục và thực hiện các chương trình CSR cho cộng đồng

Phát triển
sự nghiệp

Ứng tuyển các vị trí tại Giảng dạy vì Việt Nam để phát triển sự nghiệp và cùng tạo tác động tích cực cho nền giáo dục nước nhà