Mình muốn trở thành một người giáo viên giúp các em kéo gần khoảng cách giữa trường học và cuộc sống. Để những bài học không còn chỉ nằm trên sách vở, để mỗi một tiềm năng to lớn trong mỗi đứa trẻ đều được phát huy và để các em không còn chỉ thấy vui mừng vì thành công mà còn tôn trọng cả sự thất bại.

Trở thành
Nhà giáo dục tiên phong

Tham gia giảng dạy và đồng kiến tạo nền giáo dục hoàn thiện và công bằng cho mọi trẻ em Việt Nam

Đóng góp
tạo tác động

Với mỗi 300.000đ bạn sẽ giúp 1 em học sinh ở vùng biên giới, khó khăn được học tiếng Anh, STEM và Giáo dục khởi nghiệp trong 1 tháng

Hợp tác
phát triển cộng đồng

Đồng hành cùng các chương trình hướng đến mục tiêu phát triển giáo dục và thực hiện các chương trình CSR cho cộng đồng

Phát triển
sự nghiệp

Ứng tuyển các vị trí tại Giảng dạy vì Việt Nam để phát triển sự nghiệp và cùng tạo tác động tích cực cho nền giáo dục nước nhà