Năm học vừa qua, Teach For Vietnam đã triển khai chương trình ngoại khóa tại 9 trường tiểu học, 7 trường THCS ở 2 huyện Núi Thành & Đại Lộc, 2 trường THPT ở huyện Thăng Bình & Phú Ninh. Chịu không ít ảnh hưởng bởi các đợt bùng phát dịch (vào tháng 9/2020 và tháng 5/2021) kèm theo đợt bão lũ vào cuối tháng 10/2020, TFV đạt được cơ bản các mục tiêu đề ra trong năm học này.

 1. Các chương trình được triển khai: 
 • Với sự tham gia của 1736 học sinh (759 cấp tiểu học, 935 THCS, 42 THPT)
 • 18 Trường (Đại Lộc: 4 tiểu học, 3 THCS; Núi Thành: 5 tiểu học, 4 THCS; Thăng Bình: 1 THPT; Phú Ninh: 1 THPT)
 • Nội dung chương trình của TFV: 
  • Tiểu học: Tiếng Anh
  • THCS: Tiếng Anh, STEM
  • THPT: Giáo dục Khởi nghiệp
Lớp học ngoại khoá Tiếng Anh ở trường THCS Trần Hưng Đạo dạy bởi fellow Nguyễn Trần Minh Thu 
 1. Kết quả đạt được:
 • Tiểu học: 
  • 87,9% tổng số học sinh tham gia trọn vẹn chương trình với tỉ lệ chuyên cần là 72,9%
  • Mức độ yêu thích chương trình được học sinh đánh giá đạt mức 4,7/5 (*). Trong đó, 81,3% tổng số học sinh cho biết “chắc chắn sẽ học tiếp” trong năm học sau. 
  • Học sinh đạt mức khá, giỏi về năng lực nghe chiếm hơn 80% và năng lực nói xấp xỉ 64%. 
  • Đánh giá mức độ hài lòng của Ban Giám hiệu các trường tiểu học với giáo viên dạy tiếng Anh của Teach For Vietnam: 
Mức độ hài lòngĐại LộcNúi ThànhCả 2 huyện
Hài lòng100%63%80%
Tương đối hài lòng0%37%20%
 • Mong muốn của giáo viên bộ môn tiếng Anh Tiểu Học về việc giáo viên TFV tiếp tục về trường trong năm học tiếp theo: 
Ý kiến của giáo viên bộ mônĐại LộcNúi ThànhCả 2 huyện
Mong muốn giáo viên TFV tiếp tục giảng dạy100%90%94%
Nếu giáo viên TFV tiếp tục giảng dạy thì cũng tốt0%10%6%

(*): Dựa trên kết quả khảo sát với 549/759 tổng số học sinh tham gia chương trình tiếng Anh cấp tiểu học.

 • THCS: 
  • Tiếng Anh: 
   • 90,5% tổng số học sinh tham gia trọn vẹn chương trình với tỉ lệ chuyên cần là 71,9%.
   • Mức độ yêu thích chương trình được học sinh đánh giá đạt mức 4,5/5 (**). Trong đó có 72,5% tổng số học sinh cho biết “Chắc chắn sẽ học tiếp” trong năm học sau.
   • Học sinh đạt mức khá, giỏi về năng lực nghe chiếm 43,8% và năng lực nói xấp xỉ 64%.  
   • Đánh giá mức độ hài lòng của Ban Giám hiệu các trường THCS với giáo viên dạy tiếng Anh của Teach For Vietnam: 
Mức độ hài lòngĐại LộcNúi ThànhCả 2 huyện
Hài lòng100%100%100%
Tương đối hài lòng0%0%0%
 • Mong muốn của giáo viên bộ môn tiếng Anh THCS về việc giáo viên TFV tiếp tục về trường trong năm học tiếp theo: 
Ý kiến của giáo viên bộ mônĐại LộcNúi ThànhCả 2 huyện
Mong muốn giáo viên TFV tiếp tục giảng dạy100%100%100%
Nếu giáo viên TFV tiếp tục giảng dạy thì cũng tốt0%0%0%

(**): Dựa trên kết quả khảo sát với 255/381 học sinh tham gia chương trình tiếng Anh cấp THCS

 • STEM:
  • 80,6% tổng số học sinh tham gia trọn vẹn chương trình với tỉ lệ chuyên cần là 64,1%.
  • Mức độ yêu thích chương trình được học sinh đánh giá đạt mức 4,7/5 (***). Trong đó có 78,3% tổng số học sinh cho biết “Chắc chắn sẽ học tiếp” trong năm học sau.
  • 75% tổng số học sinh có thể thực hiện được quy trình thiết kế kỹ thuật; gần 50% tổng số học sinh có biểu hiện lắng nghe tích cực trong hoạt động nhóm;
  • Đánh giá mức độ hài lòng của Ban Giám hiệu các trường THCS với giáo viên dạy STEM của Teach For Vietnam: 
Mức độ hài lòngĐại LộcNúi ThànhCả 2 huyện
Hài lòng100%100%100%
Tương đối hài lòng0%0%0%
 • Mong muốn của giáo viên bộ môn STEM THCS về việc giáo viên TFV tiếp tục về trường trong năm học tiếp theo: 
Ý kiến của giáo viên bộ mônĐại LộcNúi ThànhCả 2 huyện
Mong muốn giáo viên TFV tiếp tục giảng dạy100%50%66%
Nếu giáo viên TFV tiếp tục giảng dạy thì cũng tốt0%50%34%

(***): Dựa trên kết quả khảo sát với 217/225 học sinh tham gia chương trình STEM (không kể trường THCS Nguyễn Duy Hiệu)

 • THPT: Chương trình Giáo dục Khởi nghiệp được triển khai thử nghiệm tại trường THPT Hùng Vương (Thăng Bình) và THPT Nguyễn Dục (Phú Ninh). 
  • Mức độ yêu thích chương trình được học sinh đánh giá đạt mức 4,7/5 (****).
  • Trên 80% học sinh nhận biết được điểm mạnh điểm yếu của bản thân trong quá trình làm việc nhóm trên lớp. 

(****): Dựa trên kết quả khảo sát với 26/42 học sinh tham gia chương trình Giáo dục Khởi nghiệp