Câu chuyện của chúng tôi

93% học sinh Việt Nam đang theo học tại các trường công lập.  

Nhưng việc xây dựng được hệ thống giáo dục công chất lượng và công bằng vẫn còn là một thách thức lớn, khi những mảnh  ghép trong giáo dục đang bị “phân mảnh”, cả về nguồn lực giáo viên, sự bất bình đẳng giữa các vùng miền, hay khoảng cách  giữa chính sách và thực tế.  

Chúng tôi tin, để giúp mọi trẻ em Việt Nam nhận được nền giáo dục hoàn thiện, chúng ta cần bắt đầu từ chính hệ thống công.  Và chúng tôi chọn “ươm” những người đồng kiến tạo nên hệ thống ấy – những nhà giáo dục.  

Giảng dạy vì Việt Nam (TFV) tìm kiếm, phát triển những nhà giáo dục tiên phong từ nhiều ngành nghề khác nhau, trang bị cho  các bạn kỹ năng cần thiết về sư phạm, lãnh đạo và đưa các bạn vào làm việc hai năm tại nhiều trường công ở vùng nông  thôn trên khắp cả nước.  

Trong hai năm, những nhà giáo dục tiên phong của TFV không chỉ giảng dạy mà còn làm việc sâu sát với nhà trường, phụ  huynh, chính quyền, cộng đồng, …. để cùng xây dựng năng lực lãnh đạo, và đưa ra những giải pháp phù hợp với vấn đề của  từng tỉnh thành.  

Chúng tôi tin, khi đã hiểu góc nhìn của giáo viên, vấn đề của địa phương, câu chuyện của hệ thống, các bạn sẽ đủ vững vàng  để trở thành những hạt nhân mang lại đổi thay.  

Các bạn sẽ gắn kết mọi mảnh ghép trong bức tranh giáo dục.  

Truyền cảm hứng tới lớp trẻ và cộng đồng giáo viên, từ đó lan tỏa tác động tích cực tới mọi lớp học, vùng miền.  Và cùng nhau, tạo ra nền giáo dục hoàn thiện nhất cho mọi trẻ em Việt Nam.

 

 

Thủ tục đăng ký pháp nhân cho Teach For Vietnam đã hoàn thành và công bố trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, sau hơn 3 tháng đăng ký, với cam kết giữ lại 100% lợi nhuận để tái đầu tư và phát triển vì sứ mệnh và mục tiêu xã hội đã cam kết (nếu có lợi nhuận).

Là một đối tác trong mạng lưới giáo dục toàn cầu Teach For All, Teach For Vietnam xây dựng một hệ thống các nhà lãnh đạo tương  lai bằng việc tìm kiếm và phát triển tài năng trẻ từ nhiều ngành nghề khác nhau để thiết lập một hệ sinh thái giáo dục bền vững và hoàn thiện cho tất cả trẻ em ở Việt Nam.

Về kỹ thuật Teach For Vietnam là một tổ chức phi lợi nhuận
(Chính xác là một Doanh nghiệp xã hội Phi Lợi Nhuận).

Tầm nhìn

Mọi trẻ em trên khắp Việt Nam sẽ nhận được một nền giáo dục hoàn thiện.

Sứ mệnh

Tìm kiếm và phát triển mạng lưới các nhà giáo dục tiên phong, những người sẽ giảng dạy và đồng kiến tạo nên một nền giáo dục công bằng và chất lượng cho mọi trẻ em Việt Nam.

Giá trị cốt lõi

TINH THẦN LẠC QUAN

Chúng tôi tin vào tiềm năng to lớn ở tất cả trẻ em và sử dụng sức mạnh tập thể để hiện thực hóa khát vọng của mình, và từ đó, chúng tôi sẽ hành động với sự kiên trì, can đảm, táo bạo và thần tốc để tạo ra những tác động chuyển hóa.

KHÔNG NGỪNG HỌC HỎI

Chúng tôi cam kết hành động vì một nền giáo dục không ngừng cải tiến và hoàn thiện – đây cũng là nền tảng của chương trình phát triển năng lực lãnh đạo trong giáo dục mà chúng tôi đang phát triển.

NHẬN THỨC TOÀN CẦU, THÔNG HIỂU ĐỊA PHƯƠNG

Chúng tôi trân trọng tài nguyên ở các cộng đồng chúng tôi làm việc; đặt mình vào góc nhìn, các nhu cầu và cơ hội ở địa phương; tương tác chiều sâu với học sinh, phụ huynh, nhà giáo dục, và những thành viên khác trong cộng đồng. Đồng thời, xây dựng nền tảng hiểu biết chung về các giải pháp tiềm năng từ những góc nhìn sâu sắc từ bên ngoài cộng đồng và đất nước.

ĐA DẠNG VÀ BAO QUÁT

Chúng tôi đảm bảo sự đóng góp đa dạng của tài năng đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau, và tin rằng chính những người đã trải nghiệm về bất bình đẳng mà chúng tôi đang muốn giải quyết sẽ tiên phong và dẫn dắt công việc này.

GIÚP ĐỠ LẪN NHAU

Trên tinh thần nhân ái và những giá trị chung đang hướng đến, chúng tôi làm việc với tinh thần sẻ chia và đồng cảm để cùng hỗ trợ nhau phát triển và trưởng thành.

Đội ngũ của chúng tôi