The founding story

Phuc-Huynh-profile-picture

 

HUỲNH HẠNH PHÚC

Founder & President

“My whole life is a blessing. I had the opportunity to study with many inspiring teachers. Born into a middle-low income family in the centre of Vietnam,  with effort, I received an international merit fellowship to finish my master degree from Harvard University in 2015. With a strong sense of enlightenment,  inspiration, and compassion, I really want to contribute my energy for a better Vietnam, via education. Even more than that, I have a dream to channel talents from all backgrounds to orient their hands, heart and head toward creating a strong pipeline of future leaders in general education. In Vietnam, general education, albeit providing a high return on investment, currently receives much less effort from the community and the public than in the higher education sector.

In early October 2015, I came across Teach For All, I became aware of the movement in 40 countries in the world to bring equal opportunity to excellent education for all children, regardless of their socio-economic backgrounds, via a very innovative approach. As a result, I quit my high-paying job, and approached Teach For All, with a strong intention to establish Teach For Vietnam.

The journey of thousand miles begins with one step.”

Procedures for registering legal entities for Teach For Vietnam have been completed and published on the national registration portal, after more than 3 months of registration, with a commitment to retain 100% of profits for reinvestment and distribution. developed for the committed social mission and goals (if profitable).

As a partner in the global education network Teach For All, Teach For Vietnam builds a system of future leaders by finding and developing talent children from many different backgrounds to establish a complete and sustainable educational ecosystem for all children in Vietnam.

Technically, Teach For Vietnam is a non-profit organization
(exactly a social enterprise Non-profit).

Vision

In 2050, all children in Vietnam will attain an excellent education.

Mission

Develop young leaders from diverse backgrounds to build a sustainable ecosystem supporting education.

Core Values

TINH THẦN LẠC QUAN

Chúng tôi tin vào tiềm năng to lớn ở tất cả trẻ em và sử dụng sức mạnh tập thể để hiện thực hóa khát vọng của mình, và từ đó, chúng tôi sẽ hành động với sự kiên trì, can đảm, táo bạo và thần tốc để tạo ra những tác động chuyển hóa.

KHÔNG NGỪNG HỌC HỎI

Chúng tôi cam kết hành động vì một nền giáo dục không ngừng cải tiến và hoàn thiện – đây cũng là nền tảng của chương trình phát triển năng lực lãnh đạo trong giáo dục mà chúng tôi đang phát triển.

NHẬN THỨC TOÀN CẦU, THÔNG HIỂU ĐỊA PHƯƠNG

Chúng tôi trân trọng tài nguyên ở các cộng đồng chúng tôi làm việc; đặt mình vào góc nhìn, các nhu cầu và cơ hội ở địa phương; tương tác chiều sâu với học sinh, phụ huynh, nhà giáo dục, và những thành viên khác trong cộng đồng. Đồng thời, xây dựng nền tảng hiểu biết chung về các giải pháp tiềm năng từ những góc nhìn sâu sắc từ bên ngoài cộng đồng và đất nước.

ĐA DẠNG VÀ BAO QUÁT

Chúng tôi đảm bảo sự đóng góp đa dạng của tài năng đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau, và tin rằng chính những người đã trải nghiệm về bất bình đẳng mà chúng tôi đang muốn giải quyết sẽ tiên phong và dẫn dắt công việc này.

GIÚP ĐỠ LẪN NHAU

Trên tinh thần nhân ái và những giá trị chung đang hướng đến, chúng tôi làm việc với tinh thần sẻ chia và đồng cảm để cùng hỗ trợ nhau phát triển và trưởng thành.

Develop young leaders from diverse backgrounds to build a sutainable ecosystem supporting education.

© 2016 Teach For Vietnam.

Contact

Headquarter: 222/10/5/18 Bui Dinh Tuy Street, Ward 12, Binh Thanh District..

Quang Nam Office: 431 Hung Vương, An Son Ward, Tam Ky city.

[email protected]

[email protected]

(+84) 286 6565 044

Social Media

SUBCRIBE US