Founder

Huynh Hanh Phuc

Founder

Board of director

Nguyen Thu Huyen

Member

Le Phung Hao

Chairman

Le Hong Phuc

Member

Nguyen Thi Quynh Trang

Member, CEO

Board of advisory

Dana R.H. Doan

Strategic Development Advisor

Huynh The Du

Education Policy Advisor

Doan Hoang Lan

Strategic Advisor

Nguyen Dinh Kien

Financial Advisor

Pham Kieu Oanh

Community Development Advisor

Dinh Ngoc Quang

Technology Advisor

Pham Thi Huong

Quality Assurance Advisor

Bui Nguyen Khanh

English Program and 21st Century Skills Advisor

Senior leadership team

Nguyen Thi Quynh Trang

Chief Executive Officer

Nguyen Vo Truc Giang

Director of Development

Program team

Tran Thi Nhu Quynh

LDF Coordinator

Nguyen Thanh Hung

Senior Program Manager

Pham Hoang Mien

Program Manager

Phan Thi Thao

Curriculum Lead - English & Entrepreneurship Education

HR DGE & RSM Teams

Hoang Thi Ngoc Mai

Recruitment Officer

Pham Le Nhat

General Affairs Officer

Huynh Thi Ngoc Huyen

Recruitment Selection and Matriculation Manager

Bui Tien Huan

Government and Community Engagement Expert

Development team

Nguyen Phuong Thao Trang

Digital Fundraising and Communication Officer

Tran Quang Phuc

Project Manager

Fellow 7th cohort 2023 - 2025

Vu Dinh Ngoc Diep

English Fellow

Nguyen Tan Nghia

English Fellow

Nguyen Thi Kieu Duyen

English Fellow

Nguyen Xuan Tien

English Fellow

Le My Hanh

English Fellow

Ha Thi Thanh Mai

English Fellow

Nguyen Quynh Thu

English Fellow

Đồng hành cùng Giảng dạy vì Việt Nam

để tạo cơ hội phát triển tối đa tiềm năng cho mọi trẻ em thông qua kiến tạo nền giáo dục đổi mới và hoàn thiện.

Trở thành
Nhà giáo dục tiên phong

Tham gia giảng dạy và đồng kiến tạo nền giáo dục hoàn thiện và công bằng cho mọi trẻ em Việt Nam

Đóng góp
tạo tác động

Với mỗi 300.000đ bạn sẽ giúp 1 em học sinh ở vùng biên giới, khó khăn được học tiếng Anh, STEM và Giáo dục khởi nghiệp trong 1 tháng

Hợp tác
phát triển cộng đồng

Đồng hành cùng các chương trình hướng đến mục tiêu phát triển giáo dục và thực hiện các chương trình CSR cho cộng đồng

Phát triển
sự nghiệp

Ứng tuyển các vị trí tại Giảng dạy vì Việt Nam để phát triển sự nghiệp và cùng tạo tác động tích cực cho nền giáo dục nước nhà