Nhà sáng lập

Huỳnh Hạnh Phúc

Nhà sáng lập

Hội đồng thành viên

Lê Phụng Hào

Chủ tịch hội đồng thành viên

Nguyễn Thu Huyền

Thành viên

Lê Hồng Phúc

Thành viên

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

Thành viên, Giám đốc điều hành

Ban cố vấn

Dana R.H. Doan

Cố vấn chiến lược phát triển

Huỳnh Thế Du

Cố vấn giáo dục & chính sách

Doãn Hoàng Lan

Cố vấn chiến lược

Nguyễn Đình Kiền

Cố vấn tài chính

Phạm Kiều Oanh

Cố vấn phát triển cộng đồng

Phạm Thị Hương

Cố vấn đảm bảo chất lượng

Bùi Nguyên Khánh

Cố vấn chương trình tiếng Anh và nhóm kỹ năng thế kỉ 21

Ban điều hành

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

Giám đốc điều hành

Nguyễn Võ Trúc Giang

Giám đốc phát triển

Phòng chương trình

Trần Thị Như Quỳnh

Điều phối viên Chương trình Phát triển Năng lực Lãnh đạo

Nguyễn Thanh Hùng

Quản lý chương trình

Phạm Hoàng Miên

Quản lý chương trình

Phan Thị Thảo

Chuyên viên Quản lý chương trình Tiếng Anh và GD Khởi nghiệp

Các bộ phần hành chính - nhân sự

Phạm Lê Nhất

Chuyên viên hành chính - nhân sự

Hoàng Thị Ngọc Mai

Chuyên viên tuyển dụng

Huỳnh Thị Ngọc Huyền

Trưởng phòng tuyển dụng

Bùi Tiến Huân

Chuyên gia Quan hệ chính quyền và cộng đồng

Phạm Hoàng Thư

Thực tập sinh tuyển dụng

Phòng phát triển

Nguyễn Phượng Thảo Trang

Chuyên viên truyền thông và gây quỹ trực tuyến

Trần Quang Phúc

Quản lý dự án

Nhà giáo dục tiên phong thế hệ thứ 7 2023 - 2025

Vũ Đình Ngọc Diệp

Giảng dạy môn tiếng Anh

Nguyễn Tấn Nghĩa

Giảng dạy môn tiếng Anh

Nguyễn Thị Kiều Duyên

Giảng dạy môn tiếng Anh

Nguyễn Xuân Tiến

Giảng dạy môn tiếng Anh

Lê Mỹ Hạnh

Giảng dạy môn tiếng Anh

Hà Thị Thanh Mai

Giảng dạy môn tiếng Anh

Nguyễn Quỳnh Thu

Giảng dạy môn tiếng Anh

Đồng hành cùng Giảng dạy vì Việt Nam

để tạo cơ hội phát triển tối đa tiềm năng cho mọi trẻ em thông qua kiến tạo nền giáo dục đổi mới và hoàn thiện.

Trở thành
Nhà giáo dục tiên phong

Tham gia giảng dạy và đồng kiến tạo nền giáo dục hoàn thiện và công bằng cho mọi trẻ em Việt Nam

Đóng góp
tạo tác động

Với mỗi 300.000đ bạn sẽ giúp 1 em học sinh ở vùng biên giới, khó khăn được học tiếng Anh, STEM và Giáo dục khởi nghiệp trong 1 tháng

Hợp tác
phát triển cộng đồng

Đồng hành cùng các chương trình hướng đến mục tiêu phát triển giáo dục và thực hiện các chương trình CSR cho cộng đồng

Phát triển
sự nghiệp

Ứng tuyển các vị trí tại Giảng dạy vì Việt Nam để phát triển sự nghiệp và cùng tạo tác động tích cực cho nền giáo dục nước nhà