BAN ĐIỀU HÀNH

PHÒNG VẬN HÀNH

PROGRAM DEPARTMENT

GOVERNMENT RELATIONS DEPARTMENT

RECRUITING AND MARKETING DEPARTMENT

CỰU THÀNH VIÊN

Bùi Thị Mỹ Yến – Trợ lý giám đốc

Vũ Hồng Nhung – Trưởng phòng Tuyển dụng

Doãn Hoàng Lan – Giám đốc Chiến lược và Chương trình

Nguyễn Linh Trang – Giám đốc Phát triển

Huỳnh Ngọc Nhật Vy – Quản lý Chương trình

Jennifer Trần – Gây quỹ và Huy động Nguồn lực

Ashwini Raman – Chuyên viên phát triển năng lực lãnh đạo

Phạm Hoàng Miên – Chuyên viên phát triển năng lực lãnh đạo

Ngô Nhất Tài – Chuyên viên Tuyển dụng

Nguyễn Phương Hiền – Phát triển Chương trình và Đào tạo

Sneha Ram – Thiết kế Chương trình

Cung Hoàng Thanh – Trưởng phòng tuyển dụng

Lại Thị Mai Trâm – Trợ lý giám đốc

Phạm Phương Linh – Chuyên viên kết nối cộng đồng

Đỗ Thị Hồng Thuận – Chuyên viên phát triển năng lực lãnh đạo

Huỳnh Thị Như Diễm – Chuyên viên Tuyển dụng

Nguyễn Thị Vân Trang – Chuyên viên Alumni

Kriti Thakurne – Thiết kế Chương trình

Lê Thị Hồng Nhiệm – Trợ lý dự án

Eemil Karttunen – Thực tập sinh chương trình

Huỳnh Nguyễn Bảo Ngọc – Thực tập sinh Chương trình

Guillaume Dallemagne – Thực tập sinh Chương trình

Lê Thị Hồng Đào – Thực tập sinh chương trình

Hoàng Thanh Trúc Anh – Thực tập sinh chương trình

Võ Trung Hiếu – Quản trị mạng và Hệ thống

Nguyễn Thế Anh – Quản trị mạng và Hệ thống

Hà Nguyễn Quốc Bảo – Trưởng phòng công nghệ thông tin

Nguyễn Văn Hưng – Trưởng phòng công nghệ thông tin

Nguyễn Đức Khánh – Chuyên viên tuyển dụng

Võ Việt Anh – Chuyên viên tuyển dụng

Hoàng Phương Thảo – Chuyên viên phát triển năng lực lãnh đạo

Phạm Quốc Thái – Chuyên viên phát triển năng lực lãnh đạo

Bùi Thanh Tịnh – Chuyên viên IT

Lê Thị Hải Thanh – Chuyên viên gây quỹ

Đặng Bùi Ngọc Hân – Chuyên viên phát triển chương trình khởi nghiệp