Giảng dạy vì Việt Nam – Teach For Viet Nam (TFV) được thành lập năm 2016 là DNXH phi lợi nhuận Việt Nam về giáo dục và là đối tác độc lập của mạng lưới giáo dục toàn cầu Teach For All.

TFV tìm kiếm và phát triển những nhà giáo dục tiên phong từ nhiều ngành nghề khác nhau, trang bị cho các bạn kỹ năng cần thiết về sư phạm, lãnh đạo và đưa các bạn vào làm việc hai năm tại các trường công lập ở vùng nông thôn trên khắp cả nước.

Các nhà giáo dục tiên phong và đội ngũ nhân sự của TFV không chỉ đảm nhiệm việc giảng dạy mà còn làm việc sâu sát với nhà trường, phụ huynhchính quyền để cùng xây dựng năng lực lãnh đạo và đưa ra những giải pháp phù hợp với vấn đề của từng địa phương. Bởi vì chúng tôi tin, khi đã hiểu góc nhìn của giáo viên, vấn đề của địa phương và câu chuyện của hệ thống; các bạn sẽ đủ vững vàng để trở thành những hạt nhân thay đổi, gắn kết mọi mảnh ghép trong bức tranh giáo dục, truyền cảm hứng tới lớp trẻ và cộng đồng giáo viên. Từ đó, lan tỏa tác động tích cực tới mọi lớp học và vùng miền.

Đến nay, TFV đã phát triển 82 Nhà giáo dục tiên phong, tham gia giảng dạy các môn tiếng Anh, STEMgiáo dục khởi nghiệp tại 111 trường thuộc tỉnh Tây Ninh, Quảng Nam và Đồng Tháp; tạo tác động tích cực đến hơn 36.000+ học sinh, 3000+ giáo viên và 2000+ phụ huynh.

Mục tiêu đến năm 2030, TFV phát triển 10.000 Nhà giáo dục tiên phong để góp phần kiến tạo nền giáo dục hoàn thiện cho mọi trẻ em Việt Nam.

Tầm nhìn

Mọi trẻ em trên khắp Việt Nam sẽ nhận được một nền giáo dục hoàn thiện.

Sứ mệnh

Tìm kiếm và phát triển mạng lưới các nhà giáo dục tiên phong, những người sẽ giảng dạy và đồng kiến tạo nên một nền giáo dục công bằng và chất lượng cho mọi trẻ em Việt Nam

Giá trị cốt lõi

Tinh thần lạc quan

Không ngừng học hỏi

Nhận thức toàn cầu,
thông hiểu địa phương

Đa dạng và bao quát

Giúp đỡ lẫn nhau

Tinh thần lạc quan

Không ngừng học hỏi

Nhận thức toàn cầu, thông hiểu địa phương

Đa dạng và bao quát

Giúp đỡ lẫn nhau

Đồng hành cùng Giảng dạy vì Việt Nam

để tạo cơ hội phát triển tối đa tiềm năng cho mọi trẻ em thông qua kiến tạo nền giáo dục đổi mới và hoàn thiện.

Trở thành
Nhà giáo dục tiên phong

Tham gia giảng dạy và đồng kiến tạo nền giáo dục hoàn thiện và công bằng cho mọi trẻ em Việt Nam

Đóng góp
tạo tác động

Với mỗi 300.000đ bạn sẽ giúp 1 em học sinh ở vùng biên giới, khó khăn được học tiếng Anh, STEM và Giáo dục khởi nghiệp trong 1 tháng

Hợp tác
phát triển cộng đồng

Đồng hành cùng các chương trình hướng đến mục tiêu phát triển giáo dục và thực hiện các chương trình CSR cho cộng đồng

Phát triển
sự nghiệp

Ứng tuyển các vị trí tại Giảng dạy vì Việt Nam để phát triển sự nghiệp và cùng tạo tác động tích cực cho nền giáo dục nước nhà