Mr. Le Hong Phuc boasts 20 years of experience in the field of Human Resources Management. Currently serving as the Deputy General Director overseeing human resources at Novaland Group. He is also the Founder and Chairman of the Vietnam Human Resources Club (VNHR), the largest human resources club in Vietnam. Previously, he held HR director roles at prominent companies like Intel, Samsung, Avery Dennison, American Standard, and ICI Paints. Additionally, he held the position of Chairman of the Human Resources Council at the American Chamber of Commerce (AmCham) in Ho Chi Minh City.

Trở thành
Nhà giáo dục tiên phong

Tham gia giảng dạy và đồng kiến tạo nền giáo dục hoàn thiện và công bằng cho mọi trẻ em Việt Nam

Đóng góp
tạo tác động

Với mỗi 300.000đ bạn sẽ giúp 1 em học sinh ở vùng biên giới, khó khăn được học tiếng Anh, STEM và Giáo dục khởi nghiệp trong 1 tháng

Hợp tác
phát triển cộng đồng

Đồng hành cùng các chương trình hướng đến mục tiêu phát triển giáo dục và thực hiện các chương trình CSR cho cộng đồng

Phát triển
sự nghiệp

Ứng tuyển các vị trí tại Giảng dạy vì Việt Nam để phát triển sự nghiệp và cùng tạo tác động tích cực cho nền giáo dục nước nhà