Tiền tài trợ của bạn sẽ được sử dụng như thế nào?

Giáo dục là hành trình bền bỉ, đòi hỏi nhiều nỗ lực và thời gian để tạo ra sự thay đổi. Cảm ơn bạn đã góp sức cùng chúng tôi
tạo ra thay đổi từ những điều đơn giản nhưng thiết thực trong mỗi ngày đến trường của các em học sinh vùng khó khăn.

Chi phí lương, bảo hiểm, phúc lợi
cho các nhà giáo dục tiên phong

Chi phí thực hiện các
dự án cộng đồng khác

Chi phí vận hành

Cảm ơn người trao tặng

Chúng tôi sẽ không thể thực hiện chương trình này nếu không có sự đóng góp của bạn.
Kết quả của chương trình là lời cảm ơn chân thành nhất chúng tôi mong muốn gửi đến bạn thông qua:

Bản tin hoạt động
hàng tháng

Báo cáo tác động
hàng năm

Các sự kiện
chủ đề giáo dục

Đồng hành cùng Giảng dạy vì Việt Nam

để tạo cơ hội phát triển tối đa tiềm năng cho mọi trẻ em thông qua kiến tạo nền giáo dục đổi mới và hoàn thiện.

Trở thành
Nhà giáo dục tiên phong

Tham gia giảng dạy và đồng kiến tạo nền giáo dục hoàn thiện và công bằng cho mọi trẻ em Việt Nam

Đóng góp
tạo tác động

Với mỗi 300.000đ bạn sẽ giúp 1 em học sinh ở vùng biên giới, khó khăn được học tiếng Anh, STEM và Giáo dục khởi nghiệp trong 1 tháng

Hợp tác
phát triển cộng đồng

Đồng hành cùng các chương trình hướng đến mục tiêu phát triển giáo dục và thực hiện các chương trình CSR cho cộng đồng

Phát triển
sự nghiệp

Ứng tuyển các vị trí tại Giảng dạy vì Việt Nam để phát triển sự nghiệp và cùng tạo tác động tích cực cho nền giáo dục nước nhà