Báo cáo tác động

 

Xem thêm các hoạt động, sự kiện, tác động của chúng tôi trong suốt thời gian hoạt động vừa qua. Giảng dạy vì Việt Nam trân trọng sự chung tay từ cộng đồng, nhà trường, chính quyền địa phương và các doanh nghiệp, cá nhân trong hành trình đồng kiến tạo nền giáo dục hoàn thiện cho mọi trẻ em Việt Nam.

 

Báo cáo thường niên

2022 – 2023
2021 – 2022
2020 – 2021
2019 – 2020

Báo cáo kiểm toán

2021
2020
2019
2018

Đồng hành cùng Giảng dạy vì Việt Nam

để tạo cơ hội phát triển tối đa tiềm năng cho mọi trẻ em thông qua kiến tạo nền giáo dục đổi mới và hoàn thiện.

Trở thành
Nhà giáo dục tiên phong

Tham gia giảng dạy và đồng kiến tạo nền giáo dục hoàn thiện và công bằng cho mọi trẻ em Việt Nam

Đóng góp
tạo tác động

Với mỗi 300.000đ bạn sẽ giúp 1 em học sinh ở vùng biên giới, khó khăn được học tiếng Anh, STEM và Giáo dục khởi nghiệp trong 1 tháng

Hợp tác
phát triển cộng đồng

Đồng hành cùng các chương trình hướng đến mục tiêu phát triển giáo dục và thực hiện các chương trình CSR cho cộng đồng

Phát triển
sự nghiệp

Ứng tuyển các vị trí tại Giảng dạy vì Việt Nam để phát triển sự nghiệp và cùng tạo tác động tích cực cho nền giáo dục nước nhà