Để có thể hoạt động, Giảng dạy vì Việt Nam luôn cần huy động rất nhiều nguồn lực tài chính, nhân lực, hiện vật, hay cả những tài trợ về văn phòng, địa điểm để tổ chức sự kiện,…
Bạn hay tổ chức của bạn đang mong muốn góp sức để giúp Giảng dạy vì Việt Nam có thêm nhiều nguồn lực để tạo ra nhiều tác động tích cực hơn cho nền giáo dục nước nhà? Đại sứ gây quỹ chính là cầu nối giúp Giảng dạy vì Việt Nam kết nối được nhiều nguồn lực hơn từ cộng đồng bằng chính những ý tưởng gây quỹ do bạn đề xuất.

Ai cũng có thể bắt đầu
chiến dịch gây quỹ của riêng mình

Bạn và tổ chức của bạn luôn có thể đóng góp cho Giảng dạy vì Việt Nam thông qua chiến dịch gây quỹ do chính bạn và tổ chức của mình khởi xướng bằng khả năng chuyên môn, sự sáng tạo và thế mạnh của riêng mình.

Tổ chức workshop gây quỹ

Tổ chức workshop,
sự kiện, các lớp học

Trích phần trăm lợi nhuận để gây quỹ

Trích phần trăm doanh thu, đấu giá sách hoặc tác phẩm nghệ thuật

Chia sẻ tin tức sự kiện gây quỹ của Teach For Viet Nam

Chia sẻ thông tin, truyền cảm hứng cho bạn bè, người thân tham gia các chiến dịch

Bán quần áo cũ gây quỹ

Bán quần áo thời trang

Tổ chức buổi dạ tiệc

Tổ chức buổi dạ tiệc
(gala dinner)

Gửi quà sinh nhật

Gửi quà sinh nhật

Bắt đầu chiến dịch gây quỹ của bạn ngay hôm nay!
Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin

Đại sứ gây quỹ của Giảng dạy vì Việt Nam

Đồng hành cùng Teach For Viet Nam

để tạo cơ hội phát triển tối đa tiềm năng cho mọi trẻ em thông qua kiến tạo nền giáo dục đổi mới và hoàn thiện.

Trở thành
Nhà giáo dục tiên phong

Tham gia giảng dạy và đồng kiến tạo nền giáo dục hoàn thiện và công bằng cho mọi trẻ em Việt Nam

Đóng góp
tạo tác động

Với mỗi 300.000đ bạn sẽ giúp 1 em học sinh ở vùng biên giới, khó khăn được học tiếng Anh, STEM và Giáo dục khởi nghiệp trong 1 tháng

Hợp tác
phát triển cộng đồng

Đồng hành cùng các chương trình hướng đến mục tiêu phát triển giáo dục và thực hiện các chương trình CSR cho cộng đồng

Phát triển
sự nghiệp

Ứng tuyển các vị trí tại Giảng dạy vì Việt Nam để phát triển sự nghiệp và cùng tạo tác động tích cực cho nền giáo dục nước nhà