Giảng Dạy Vì Việt Nam là ai?

Giảng Dạy Vì Việt Nam – Teach For Viet Nam (TFV) là doanh nghiệp xã hội phi lợi nhuận.

Giảng Dạy Vì Việt Nam là thành viên độc lập của mạng lưới giáo dục toàn cầu Teach For All gồm 56 quốc gia thành viên hành động chung cùng hướng tới xóa bỏ bất bình đẳng giáo dục và xây dựng nền giáo dục hoàn thiện cho trẻ em trên toàn thể giới.

Số lượng Nhà giáo dục tiên phong

Số lượng học sinh tham gia

Chương trình Phát triển Nhà giáo dục tiên phong tuyển dụng các bạn trẻ đến từ nhiều ngành nghề, tham gia vào việc giảng dạy trong hệ thống trường công lập và thực hiện các dự án phát triển cộng đồng tại địa phương trong 2 năm nhằm phát triển các giải pháp dài hạn, kiến tạo hệ sinh thái giáo dục bền vững.

Tầm nhìn

Mọi trẻ em trên khắp Việt Nam sẽ nhận được một nền giáo dục hoàn thiện.

Sứ mệnh

Tìm kiếm và phát triển mạng lưới các nhà giáo dục tiên phong, những người sẽ giảng dạy và đồng kiến tạo nên một nền giáo dục công bằng và chất lượng cho mọi trẻ em Việt Nam.

Giá trị cốt lõi

Tất cả trẻ em Việt Nam, đặc biệt ở vùng sâu vùng xa đều xứng đáng nhận được nền giáo dục xuất sắc. Chúng tôi cam kết thực hiện sứ mệnh thông qua 5 giá trị cốt lõi.

Tinh thần lạc quan

Không ngừng học hỏi

Giúp đỡ lẫn nhau

 

 

Nhận thức toàn cầu, thông hiểu địa phương

Đa dạng và bao quát

Đối tác của chúng tôi

Teach For Vietnam - Tài trợ - Teach For All

Mạng lưới giáo dục toàn cầu Teach for All

Teach For Vietnam - Tài trợ - Tổng lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM

Mitsubishi Electric Việt Nam

Teach For Vietnam - Tài trợ - Tổng lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM

Công ty TNHH TM VUI Việt Nam

Công ty phần mềm LabWare

Tập đoàn Unilever

Quỹ Giáo dục ASML

Nhãn hàng Lifebouy

Teach For Vietnam - Tài trợ - Avery Dennison

Tập đoàn Avery Dennison

Tập đoàn Công nghệ và Kỹ thuật BOSCH

Teach For Vietnam - Tài trợ - Tổng lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM

Tổng Lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM

Teach For Vietnam - Tài trợ - Temasek Foundation

Quỹ TEMASEK

Tập đoàn Manulife Việt Nam

Tập đoàn MK 

Công ty Kiểm toán KPMG