Số người ủng hộ

%

Tiến độ hoàn thành

Teach For Viet Nam là gì?

Teach For Viet Nam (TFV) là doanh nghiệp xã hội phi lợi nhuận.

Teach For Viet Nam là thành viên độc lập của mạng lưới giáo dục toàn cầu Teach For All gồm 56 quốc gia thành viên hành động chung cùng hướng tới xóa bỏ bất bình đẳng giáo dục và xây dựng nền giáo dục hoàn thiện cho trẻ em trên toàn thể giới.

Số lượng Nhà giáo dục tiên phong

Số lượng học sinh tham gia

Chương trình Phát triển Nhà giáo dục tiên phong tuyển dụng các bạn trẻ đến từ nhiều ngành nghề, tham gia vào việc giảng dạy trong hệ thống trường công lập và thực hiện các dự án phát triển cộng đồng tại địa phương trong 2 năm nhằm phát triển các giải pháp dài hạn, kiến tạo hệ sinh thái giáo dục bền vững.

Tầm nhìn

Mọi trẻ em trên khắp Việt Nam sẽ nhận được một nền giáo dục hoàn thiện.

Sứ mệnh

Tìm kiếm và phát triển mạng lưới các nhà giáo dục tiên phong, những người sẽ giảng dạy và đồng kiến tạo nên một nền giáo dục công bằng và chất lượng cho mọi trẻ em Việt Nam.

Giá trị cốt lõi

Tất cả trẻ em Việt Nam, đặc biệt ở vùng sâu vùng xa đều xứng đáng nhận được nền giáo dục xuất sắc. Chúng tôi cam kết thực hiện sứ mệnh thông qua 5 giá trị cốt lõi.

Tinh thần lạc quan

Không ngừng học hỏi

Giúp đỡ lẫn nhau

 

 

Nhận thức toàn cầu, thông hiểu địa phương

Đa dạng và bao quát

Đối tác của chúng tôi

Mạng lưới giáo dục toàn cầu Teach for All

Viện Kinh Tế Nông Nghiệp Hữu Cơ

Avery Dennison

Công ty Lavifood

Tập đoàn ExxonMobil

Lifebuoy

Intel

Deloitte Việt Nam

Tổng Lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM

Ngân hàng   Indovina 

Temasek Foundation

Omo

Tập đoàn Unilever

BOSH

ASML HOLDING

LABAWARE

Manulife Việt Nam

MOMO

MK Holding

Tập đoàn Mitsubishi