Anh Phước Bùi – Hiện là Chuyên viên phân tích đầu tư tại Tập đoàn Đầu tư Việt Nam. Đồng hành cùng Giảng dạy vì Việt Nam với vai trò đại sứ gây quỹ, anh đã kêu gọi được hơn 500 triệu trong các chiến dịch “Góp én xuân, ươm mầm tương lai”, “Chạy vì Giáo Dục – Run For Education”.

Anh Phước chia sẻ: “Dù lớn lên ở vùng nông thôn Ninh Bình nhưng Phước may mắn được hưởng nền giáo dục quan trọng với sự ủng hộ của gia đình. Khi Việt Nam phát triển và khoảng cách giàu nghèo ngày càng gia tăng, tình trạng bất bình đẳng về giáo dục trở nên trầm trọng hơn, Phước cảm thấy buộc phải đóng góp vào việc thu hẹp khoảng cách này, đảm bảo mọi trẻ em đều có cơ hội học tập

Trở thành
Nhà giáo dục tiên phong

Tham gia giảng dạy và đồng kiến tạo nền giáo dục hoàn thiện và công bằng cho mọi trẻ em Việt Nam

Đóng góp
tạo tác động

Với mỗi 300.000đ bạn sẽ giúp 1 em học sinh ở vùng biên giới, khó khăn được học tiếng Anh, STEM và Giáo dục khởi nghiệp trong 1 tháng

Hợp tác
phát triển cộng đồng

Đồng hành cùng các chương trình hướng đến mục tiêu phát triển giáo dục và thực hiện các chương trình CSR cho cộng đồng

Phát triển
sự nghiệp

Ứng tuyển các vị trí tại Giảng dạy vì Việt Nam để phát triển sự nghiệp và cùng tạo tác động tích cực cho nền giáo dục nước nhà