Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Viện Đào tạo Quốc tế, trường Đại học Kinh tế TPHCM
17 năm kinh nghiệm làm việc trong mảng Gây Quỹ, Quản lý Đối tác doanh nghiệp và Nhà tài trợ, lĩnh vực Sales và Marketing

Chị Giang

Trong một tổ chức, nếu Chương trình được xem như là xương sống của tổ chức thì Gây quỹ được xem như là mạch máu nuôi dưỡng tổ chức. Tôi có nhiều nhiệt huyết và đam mê với việc gây quỹ và làm việc cộng đồng, đặc biệt là giáo dục và trẻ em. Tôi tin rằng giáo dục không chỉ tạo ra tri thức mà còn hình thành đạo đức và trí tuệ của con người, hai điều kiện quan trọng để xây dựng một xã hội văn minh và thế giới tiến bộ.

Trở thành
Nhà giáo dục tiên phong

Tham gia giảng dạy và đồng kiến tạo nền giáo dục hoàn thiện và công bằng cho mọi trẻ em Việt Nam

Đóng góp
tạo tác động

Với mỗi 300.000đ bạn sẽ giúp 1 em học sinh ở vùng biên giới, khó khăn được học tiếng Anh, STEM và Giáo dục khởi nghiệp trong 1 tháng

Hợp tác
phát triển cộng đồng

Đồng hành cùng các chương trình hướng đến mục tiêu phát triển giáo dục và thực hiện các chương trình CSR cho cộng đồng

Phát triển
sự nghiệp

Ứng tuyển các vị trí tại Giảng dạy vì Việt Nam để phát triển sự nghiệp và cùng tạo tác động tích cực cho nền giáo dục nước nhà