Mục tiêu của Run For Education là tập hợp các nguồn lực và sự quan tâm từ nhiều cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp để tạo ra sự thay đổi tích cực trong hệ thống giáo dục của Việt Nam. Điều này có thể bao gồm cải thiện cơ sở vật chất, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực giáo dục, hỗ trợ các chương trình giáo dục cộng đồng, và tạo điều kiện thuận lợi để trẻ em Việt Nam có được môi trường học tập tốt hơn.

Chạy bộ hoặc các hoạt động rèn luyện sức khỏe không chỉ giúp cải thiện sức khỏe cá nhân mà còn mang lại giá trị lớn hơn khi gắn liền với mục tiêu cao hơn là hỗ trợ giáo dục. Việc tập trung vào mục tiêu này có thể lan tỏa tinh thần tương tự đến nhiều người và thu hút được sự ủng hộ từ cộng đồng rộng lớn, từ đó đẩy mạnh và thúc đẩy những sự thay đổi tích cực trong lĩnh vực giáo dục của đất nước.

Run For Education không chỉ là một hoạt động rèn luyện sức khỏe, mà còn là một cầu nối quan trọng giữa cá nhân, tổ chức và cộng đồng với mục tiêu chung là nâng cao tiềm năng phát triển giáo dục của Việt Nam và mang lại lợi ích cho trẻ em Việt Nam.

Trở thành
Nhà giáo dục tiên phong

Tham gia giảng dạy và đồng kiến tạo nền giáo dục hoàn thiện và công bằng cho mọi trẻ em Việt Nam

Đóng góp
tạo tác động

Với mỗi 300.000đ bạn sẽ giúp 1 em học sinh ở vùng biên giới, khó khăn được học tiếng Anh, STEM và Giáo dục khởi nghiệp trong 1 tháng

Hợp tác
phát triển cộng đồng

Đồng hành cùng các chương trình hướng đến mục tiêu phát triển giáo dục và thực hiện các chương trình CSR cho cộng đồng

Phát triển
sự nghiệp

Ứng tuyển các vị trí tại Giảng dạy vì Việt Nam để phát triển sự nghiệp và cùng tạo tác động tích cực cho nền giáo dục nước nhà