Giảng dạy vì Việt Nam xin chân thành gửi lời cảm ơn đến Công Ty Bosch Global Software Technologies Vietnam đã đồng hành cùng chiến dịch “Chạy vì giáo dục – Run For Education” với vai trò là nhà tài trợ Vàng cùng số tiền đóng góp 200.000.000 đồng, tương đương 40.000 km chạy của người tham gia (theo cú pháp 1 km chạy = 5.000 đồng).

📚 Toàn bộ tiền tài trợ từ Bosch sẽ được dùng để tổ chức lớp học tiếng Anh và các hoạt động khác cho các em học sinh trường THCS Long Khánh B thuộc khu vực huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp trong năm học 2023-2024. Thông qua các hoạt động giáo dục này, các em học sinh có thể phát huy tối đa tiềm năng của bản thân, trở thành nguồn lực tiên phong tạo ra những ảnh hưởng tích cực tới cộng đồng và đất nước trong tương lai.

🌿 Giảng dạy vì Việt Nam rất vui mừng được đồng hành cùng Bosch để thực hiện chiến lược phát triển nhân tài cũng là trọng tâm chiến lược toàn cầu của Bosch, và tiếp tục đến gần hơn với mục tiêu kiến tạo nền giáo dục hoàn thiện cho mọi trẻ em Việt Nam.

#BoschGlobalSoftwareTechnologiesVietnam
#giangdayvivietnam #teachforvietnam
#chayvigiaoduc #runforeducation
#ketnoibuocchaykientaotuonglai #TFVrun

Trở thành
Nhà giáo dục tiên phong

Tham gia giảng dạy và đồng kiến tạo nền giáo dục hoàn thiện và công bằng cho mọi trẻ em Việt Nam

Đóng góp
tạo tác động

Với mỗi 300.000đ bạn sẽ giúp 1 em học sinh ở vùng biên giới, khó khăn được học tiếng Anh, STEM và Giáo dục khởi nghiệp trong 1 tháng

Hợp tác
phát triển cộng đồng

Đồng hành cùng các chương trình hướng đến mục tiêu phát triển giáo dục và thực hiện các chương trình CSR cho cộng đồng

Phát triển
sự nghiệp

Ứng tuyển các vị trí tại Giảng dạy vì Việt Nam để phát triển sự nghiệp và cùng tạo tác động tích cực cho nền giáo dục nước nhà