Cùng chia sẻ kiến thức và tạo nên những giá trị cho cộng đồng. Bạn có thể tổ chức các lớp học, sự kiện, workshop dựa trên thế mạnh của bản thân và kêu gọi người tham gia đóng góp cho Giảng dạy vì Việt Nam. Một vòng tròn học hỏi sẽ được tạo ra, người tham dự được nhận thêm kiến thức từ bạn và góp quỹ để tạo thêm nhiều cơ hội được học cho trẻ em vùng biên giới, khó khăn. Bạn chính là người kết nối để tạo nên vòng tròn ý nghĩa này.

Tham khảo khóa học AI FOR YOU: https://www.facebook.com/photo/?fbid=10227662946731506&set=a.1241058858895

Tổ chức workshop gây quỹ

Trở thành
Nhà giáo dục tiên phong

Tham gia giảng dạy và đồng kiến tạo nền giáo dục hoàn thiện và công bằng cho mọi trẻ em Việt Nam

Đóng góp
tạo tác động

Với mỗi 300.000đ bạn sẽ giúp 1 em học sinh ở vùng biên giới, khó khăn được học tiếng Anh, STEM và Giáo dục khởi nghiệp trong 1 tháng

Hợp tác
phát triển cộng đồng

Đồng hành cùng các chương trình hướng đến mục tiêu phát triển giáo dục và thực hiện các chương trình CSR cho cộng đồng

Phát triển
sự nghiệp

Ứng tuyển các vị trí tại Giảng dạy vì Việt Nam để phát triển sự nghiệp và cùng tạo tác động tích cực cho nền giáo dục nước nhà