Ủng hộ Giảng dạy vì Việt Nam bằng cách trích lợi nhuận trên sản phẩm để việc mua sắm không chỉ là mua một sản phẩm mà còn là cách để thể hiện sự ủng hộ đối với mục tiêu kiến tạo nền giáo dục cho mọi trẻ em Việt Nam. Số tiền quyên góp trên mỗi sản phẩm sẽ được công khai, ví dụ 10.000 đồng/sản phẩm, 10% lợi nhuận,…

Bạn có thể chủ động tổ chức hoạt động và gửi khoản ủng hộ về Giảng dạy Việt Nam sau khi hoạt động kết thúc hoặc liên hệ với chúng tôi để cùng phối hợp truyền thông.

Trích phần trăm lợi nhuận để gây quỹ

Trở thành
Nhà giáo dục tiên phong

Tham gia giảng dạy và đồng kiến tạo nền giáo dục hoàn thiện và công bằng cho mọi trẻ em Việt Nam

Đóng góp
tạo tác động

Với mỗi 300.000đ bạn sẽ giúp 1 em học sinh ở vùng biên giới, khó khăn được học tiếng Anh, STEM và Giáo dục khởi nghiệp trong 1 tháng

Hợp tác
phát triển cộng đồng

Đồng hành cùng các chương trình hướng đến mục tiêu phát triển giáo dục và thực hiện các chương trình CSR cho cộng đồng

Phát triển
sự nghiệp

Ứng tuyển các vị trí tại Giảng dạy vì Việt Nam để phát triển sự nghiệp và cùng tạo tác động tích cực cho nền giáo dục nước nhà